Reputation Management

Komisja Europejska proponuje 10 mld euro na nowe programy

Komisja Europejska proponuje 10 mld euro na nowe programy

Dziesięć nowych inicjatyw Komisji Europejskiej ma kosztować 10 mld euro. Jedna z nich, mająca na celu przyspieszenie rozwoju i wdrożenia europejskiego łańcucha wartości dla czystych technologii wodorowych może zainkasować miliardowy budżet. 

Opierając się na doświadczeniach FCH JU, Partnerstwo na rzecz Czystego Wodoru jest jednym z dziesięciu nowych inicjatyw europejskich zaproponowanych w związku z inwestycjami w zieloną i cyfrową transformację. Skupi się ono na produkcji, dystrybucji i magazynowaniu czystego wodoru oraz na dostawach do sektorów które są trudne do dekarbonizacji, takich jak przemysł ciężki i ciężki transport.

Od swojego powstania w 2008 r. FCH JU sfinansowało 285 projektów badawczych o łącznym budżecie przekraczającym 1 mld euro. Partnerstwo publiczno-prywatne Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking powstało na mocy decyzji Rady Unii Europejskiej (COUNCIL REGULATION (EC) No 521/2008 of 30 May 2008). Posiada osobowość prawną  i składa się z trzech podmiotów: Komisji Europejskiej, Hydrogen Europe – organizacji reprezentującej europejski przemysł wodorowy i Hydrogen Europe Research  - organizacji jednostek badawczych.