Reputation Management

 Ryszard  Skotniczny - Prezes Zarządu