Reputation Management

Transformacja energetyczna jest zjawiskiem globalnym. Na wszystkich kontynentach widzimy intensywne zmiany. Tak, jak 150 lat temu, gdy miał miejsce poprzedni taki proces, rzecz nie dotyczy tylko aspektów technicznych. Zmiana w sposobie gospodarowania energią i przetwarzania rzeczywistości materialnej, pociąga za sobą wszechstronne skutki społeczne i gospodarcze. To właśnie w tym momencie decyduje się, jakie one będą. Polska uczestniczyć będzie w europejskim modelu tej nowej rzeczywistości. Podejmowane dziś decyzje najprawdopodobniej zdecydują na długo, jakie będzie miejsce Europy, w tym Polski, na mapie świata. W wyścigu o miejsce w strukturach gospodarczych, ale też o kształcie politycznym i społecznym.

Celem naszej Fundacji jest troska, o te inne, nie tylko czysto techniczne aspekty. Nie jest obojętne, w transformacji energetycznej uczestniczyć będą przede wszystkim przemysł, aglomeracje, czy również mniejsze ośrodki, które także uzyskają swoją szansę . Utrzymany zostanie kierunek prosumencki, w którym poszczególny człowiek, rodzina, gospodarstwo domowe są podmiotem, czy też powróci jednak filozofia z poprzedniej epoki, rozdzielającej między konsumentem, a wielkimi strukturami produkcji i transportu. Będzie miało to niebłahy wpływ na to, jak jutro i być może na wiele lat, jeśli nie wieków, wyglądać będą struktury społeczno gospodarcze. 

Nie jest to może ostatecznie przesądzone, ale decyzja jest bardzo blisko, iż bazowym paliwem przyszłości, będzie wodór. O tym mówią dokumenty Unii Europejskiej i wielu innych krajów. Także w naszym kraju w ostatnich dniach pojawił się projekt Polskiej Strategii Wodorowej. Mamy nadzieję, iż w ostatecznej wersji ulegną rozwinięciu zapisy mówiące o lokalnym wymiarze transformacji energetycznej. Tworzeniu samowystarczalnych struktur energetycznych w oparciu o generowanie energii z OZE i gospodarowaniu nią w oparciu o wodór. 

Aby to było możliwe, konieczne jest stworzenie modeli inwentaryzacji potencjału tworzenia instalacji OZE, ich integracji dla produkcji energii, jak również tworzenia logistyki magazynowania i konsumowania energii. Lokalnym elementem, powinien być zintegrowany z takimi instalacjami publiczny transport. 

Nasza Fundacja chce służyć tworzeniu takich rozwiązań.

 

Fundacja Europa Transformacja Energetyczna

Adres: Kombornia 1, 38-420 Korczyna

KRS: 0000893004 REGON: 388581884, NIP: 6842660303

Bank: Santander Bank Polska, konto: 46 1090 2053 0000 0001 4782 7871