Reputation Management

Niemcy: inwestycje w integrację wodoru z infrastrukturą

Kilka największych firm przemysłowych w północno-zachodnich Niemczech podjęło współpracę w ramach wartego 1,5 miliarda dolarów projektu, którego celem jest zintegrowanie rozwiązań opartych na wodorze. Konsorcjum Clean Hydrogen Coastline (EWE, FAUN, ArcelorMittal Bremen) chce zintegrować dużą moc (do 400 MW) na potrzeby elektrolizy z odpowiednim magazynem wodoru, który zostanie włączony do sieci energetycznej do 2026 r.

Norwegia/Dania: wodór-amoniak-metanol

Skandynawowie dynamicznie przyspieszają udział w globalnym wyścigu o rynek zielonych paliw. W ramach partnerstwa które zostanie sformalizowane pod koniec roku, norweski Nel dostarczy technologię elektrolizy alkalicznej do produkcji wodoru, zaś duński Haldor Topsoe zrewanżuje się produkcją zielonego amoniaku i metanolu. Obie firmy ogłosiły podpisanie memorandum, decydując się na zaangażowanie najnowszych osiągnięć technologicznych.

 

Japończycy konsolidują się

Toyota Motor Corporation, Isuzu Motors i Hino Motors ogłosiły powstanie nowego konsorcjum, które będzie pracować nad rozwojem pojazdów napędzanych wodorem z ogniwami paliwowymi (FCEV) po jak najniższych kosztach. Partnerzy chcą jak najszerzej upowszechniać nowe rozwiązania. Zgodnie z umową Toyota i Isuzu przejmą każda od siebie po 4,6% akcji. Hino jest spółką zależną Toyoty. W ramach współpracy powstanie nowy podmiot o nazwie Commercial Japan Partnership Technologies Corporation.

Przełomowy elektrolizer z USA

Amerykański start-up Versogen opracował nowatorską technologię zdolną do wydajnego i skalowalnego wytwarzania zielonego wodoru na dużą skalę i po niskich kosztach.  Dzięki temu może liczyć na dostęp zasobów finansowych, najnowocześniejszych obiektów i wsparcia eksperckiego zapewnianych przez konsorcjum Shell GameChanger Accelerator (GCxN) i  National Renewable Laboratory (NREL) Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych. Versogen, wcześniej znany jako W7energy, ujawnił, że jego nowy elektrolizer został opracowany na bazie technologii której istotą jest anionowymienna membrana (AEM).  

 

Wodorowe pociągi we Francji

Po regionie Burgundia Franche-Comté, region Grand Est sformalizował nabycie pierwszych pociągów wodorowych. Projekt o nazwie Regiolis H2 „uruchomi” je na torach w 2023 roku. Zatwierdzono zakup 3 dwusystemowych zestawów pociągów elektrycznych/wodorowych i 2 opcjonalnych zestawów za łączną kwotę 86 milionów euro. Eksploatacja komercyjna przewidziana jest na rok 2025. Składy będą wyprodukowane przez Alstom w Reichshoffen (Alzacja), podobnie jak 9 innych, zamówionych przez Rodan-Alpy, Burgundia-Franche-Comté i Oksytanię.

Niebieski wodór na północnym wschodzie Anglii

British Petroleum planuje budowę fabryki niebieskiego wodoru w Teesside. Jej moce produkcyjne mają sięgnąć 1 GW w roku 2030. Koncern naftowy może w ten sposób  przyspieszyć plan rządu brytyjskiego zakładający produkcję 5 GW wodoru na terytorium UK do 2030 r. Zakład będzie wychwytywał i magazynował do 2 milionów ton dwutlenku węgla rocznie, co odpowiada emisji gazów cieplarnianych uwalnianych przez milion gospodarstw domowych. Lokalizacja powinna również ułatwić ekologiczną transformację przemysłu Teesside, który odpowiada za ponad 5% emisji zakładów przemysłowych w Wielkiej Brytanii.

Duński amoniak

Duńska firma inżynieryjna Haldor Topsøe i Aquamarine zamierzają zbudować w pobliżu północno-niemieckich morskich farm wiatrowych nową instalację do produkcji amoniaku, w tym instalację elektrolizera o mocy 100 MW. Wodór będzie przetwarzany na 300 ton zielonego amoniaku dziennie przy użyciu technologii Topsøe, która, „pomoże uwolnić potencjał energii odnawialnej”. Wytworzony amoniak można będzie następnie wykorzystać jako ekologiczne paliwo morskie lub dodatkowo jako nawóz. To już kolejne, zwracające uwagę innowacyjnością i skalą przedsięwzięcie Haldor Topsøe w odniesieniu do zielonego wodoru i zielonego amoniaku. Zakład ma być w pełni operacyjny w 2024 roku.  

Ważne porozumienie niemiecko-ukraińskie

Niemiecki Siemens Energy i ukraiński holding energetyczny ДТЭК, przy wsparciu rządów obu krajów, uzgodniły pilotażowy projekt produkcji paliwa wodorowego w Mariupolu (obwód doniecki). Projekt zakłada budowę wytwórni wodoru na bazie jednego z zakładów metalurgicznych grupy górniczo-metalurgicznej Metinvest, siostrzanego holdingu ДТЭК. Planuje się zainstalowanie sprzętu do elektrolizy o wartości 25 mln euro i mocy 8,5 MW. Wodór ma być wykorzystany do niskoemisyjnej produkcji stali.

Port Rotterdam i Chile będą współpracować
 
Port w Rotterdamie i ministerstwo ds. energii Chile podpisały memorandum dotyczące ekologicznego wodoru. Partnerzy będą wymieniać informacje oraz dobre praktyki i współpracować przy projektach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania i korzyści.
 
Porozumienie to jest ważne dla Rotterdamu jako bramy energetycznej dla Europy; około 13% energii zużywanej w Europie dociera na kontynent przez niderlandzki port który obecnie przygotowuje swoją infrastrukturę i sieć dystrybucyjną do odbioru wodoru ze wszystkich części świata.
 
Chile to kraj o dużych ambicjach związanych z branżą. Projekty o wartości do 12 miliardów dolarów przeznaczone na produkcję zielonego wodoru mają uczynić z Chile ważnego globalnego gracza. Wiele z nich znajduje się w północnym Chile, gdzie na pustyni Atacama - najsuchszej i najbardziej nasłonecznionej na świecie - rząd przeznaczył około 12 tys. hektarów gruntów państwowych na projekty wodorowe

Izrael: kg wodoru za dolara

H2Pro z siedzibą w Izraelu zainwestuje 22 mln USD w produkcję urządzenia do rozszczepiania wody, zdolnego do wytwarzania zielonego wodoru po cenie 1 USD / kg. Założona w 2019 roku firma H2Pro chce przebojem wbić się w branżę wodorową.  Jej innowacyjne urządzenie ma osiągnąć 95% wydajności i kosztować znacznie mniej niż elektrolizer. W związku ze spodziewaną obniżką kosztów wytwarzania energii odnawialnej, przełomowa technologia izraelskiej firmy ma być zdolna do produkcji taniego zielonego wodoru.

Autokar na wodór – projekt europejski

Koordynowany przez FEV (niemiecką firmę specjalizującą się w nowej mobilności) europejski projekt „CoacHyfied” ma na celu zidentyfikowanie istniejących wyzwań i opracowanie odpowiednich rozwiązań dzięki testom sześciu autokarów na ogniwa paliwowe w transporcie publicznym i komercyjnym, zarówno lokalnym, jak i dalekobieżnym.

W ramach projektu zbadane zostaną dwa typy autokarów oparte na oryginalnym wyposażeniu producenta: nowo wyprodukowane autobusy z ogniwami paliwowymi oraz istniejące autobusy, które zostały przerobione na napęd z ogniw paliwowych. W ten sposób konsorcjum będzie w stanie udzielić odpowiedzi na pytanie dotyczące ponownego zastosowania nadal sprawnego technicznie pojazdu poprzez jego modernizację ("wykorzystanie w drugim okresie eksploatacji”). Zbadane też będą opcje projektowe dla zastosowania technologii zbiornika pod ciśnieniem 350 lub 700 barów, aby móc skalować wymagania dotyczące wydajności i zasięgu.  Wykorzystanie „zielonego wodoru” podczas projektu dostarczy również cennych informacji dotyczących logistyki dla dostawców energii i przyszłych operatorów autobusów napędzanych ogniwami paliwowymi.

Faza demonstracyjna w rzeczywistych warunkach potrwa do trzech lat. Całkowity czas trwania projektu zaplanowano na pięć lat.

Tani wodór z Kanady?

Kanadyjska firma Proton Technologies ponownie zaczęła separować wodór i stawia sobie ambitne zadanie produkcji czystego wodoru przy koszcie poniżej 0,30 USD za kg. Szacuje się, że pilotażowa produkcja osiągnie 1000 ton dziennie.

Pomysł wziął się z odkrycia dużej ilości wodoru w nieopłacalnych ekonomicznie złożach ropy i gazu. Proton „ożywia” te zasoby wstrzykując ciekły tlen dostarczany ciężarówkami. Energia dostarczona węglowodorom powoduje reakcję reformingu parowego, umożliwiając pozyskiwanie wodoru z solanek. Jest to możliwe za pomocą filtra który w odwiercie pozwala na pozyskanie jedynie czystego wodoru.

Proton Canada aspiruje do dostarczania 10% globalnej produkcji energii do 2040 roku.