Reputation Management

Nowe wytyczne KE

Nowe rozporządzenie Komisji Europejskiej dotyczące rozwijania transeuropejskiej infrastruktury energetycznej (TEN-E) zmienia wcześniejsze, z 2013 r. Komisja Europejska proponuje dwie istotne zmiany: wstrzymanie wsparcia dla infrastruktury naftowej oraz wyłączenie wsparcia dla infrastruktury gazu ziemnego. Wspierane mają być natomiast infrastruktura wodorowa (zarówno nowa, jak i istniejąca, dostosowywana do przesyłu wodoru), inwestycje infrastrukturalne związane z nową technologią przetwarzania energii elektrycznej w gaz (power-to-gas) oraz rozbudowa inteligentnych sieci gazowych.

Kanada liderem zielonego wodoru?

Thyssenkrupp Uhde Chlorine Engineers zbuduje instalację elektrolizerów o mocy 88 MW dla dostawcy energii Hydro-Québec. Obiekt w Varennes będzie w stanie wygenerować 11.100 ton zielonego wodoru rocznie. Tlen i wodór mają być stosowane w produkcji biopaliw wykorzystywanych w transporcie. Uruchomienie produkcji planowane jest na koniec 2023 roku. Kolejny duży zakład planowany jest w Kolumbii Brytyjskiej. Kanada która czerpie 60 % energii z elektrowni wodnych, może być globalną potęgą w produkcji zielonego wodoru.

Zielony wodór w Normandii

Air Liquide mnoży projekty wodorowe. Po rozpoczęciu produkcji zielonego wodoru na dużą skalę w kanadyjskim zakładzie w Bécancour pod koniec 2020 r., koncern przymierza się do nowej inwestycji we Francji, deklarując 40% udział w spółce celowej H2V Normandy (spółka zależna H2V Product), która zbuduje kompleks elektrolizerów. Położony w strefie przemysłowej Port-Jérôme w Normandii, będzie osiągał moc do 200 MW.

Kontynuacja projektu w Danii
HyBalance, pilotażowy zakład produkcji wodoru z siedzibą w Hobro w Danii, będzie w tym roku nadal produkować wodór dla klientów w całej Europie, potwierdzili partnerzy projektu. Finansowany pod egidą FCH JU w ramach unijnego programu Horizon 2020 i ze wsparciem rządu duńskiego, HyBalance został uruchomiony w 2015 r., pomyślnie zakończony we wrześniu 2020 r. i nadal będzie produkował wysokiej jakości wodór.

W Anglii testują gaz ziemny z wodorem
Ponad 650 gospodarstw domowych i innych nieruchomości w pobliżu Gateshead w północno-wschodniej Anglii będzie testować wykorzystanie zielonego wodoru do ogrzewania. Budynki w miejscowości Winlaton, w pobliżu Gateshead będą jednymi z pierwszych w Wielkiej Brytanii które testują gaz ziemny zmieszany z wodorem. W sumie 670 domów, miejscowy kościół, szkoła podstawowa i kilka firm otrzymywać będzie mieszankę wodorową przez okres około 10 miesięcy. Projekt będzie prowadzony przez regionalnego dystrybutora gazu, Northern Gas Networks, w ramach programu HyDeploy North East. Stężenie wodoru w mieszance będzie sięgać 20%.

Wodór z morza
Pięć mln euro dofinansowania otrzymało konsorcjum składające się z ITM Power, Ørsted, Siemens Gamesa Renewable Energy i Element Energy na przygotowanie studium wykonalności dla połączonego systemu turbin wiatrowych i elektrolizerów.
Aby wykorzystać potencjał produkcji wodoru na morzu, potrzebne są kompaktowe systemy elektrolizy które wytrzymują trudne warunki i mają minimalne wymagania dotyczące konserwacji, a jednocześnie spełniają wymagania w zakresie kosztów i wydajności, które pozwolą na produkcję taniego wodoru. Potrzebny jest m.in. zespół elektrolizerów który zintegruje także procesy odsalania i uzdatniania wody, umożliwiając wykorzystanie wody morskiej jako surowca do procesu elektrolizy. Projekt OYSTER ma zapewnić postęp w realizacji tego celu.

Miks po francusku

Uważany za największy obiekt produkcji wodoru odnawialnego we Francji projekt Masshylia będzie opracowany, zaprojektowany i obsługiwany wspólnie przez grupy Total i Engie. Położony w samym sercu biorafinerii koncernu Total w La Mède, będzie zasilany przez farmy słoneczne o łącznej mocy ponad 100 MW. W trakcie elektrolizy będzie można wyprodukować do 5 ton zielonego wodoru. Będzie on wykorzystany na pokrycie potrzeb produkcji biopaliw w rafinerii Total w La Mède, unikając w ten sposób 15 000 ton emisji CO2 rocznie.

 

Więcej informacji

Pociągi na wodór

W Wielkiej Brytanii Alstom wzywa rząd do rozpoczęcia poważnych inwestycji w celu modernizacji kolei. Plan obejmowałby m.in. zastąpienie starych lokomotyw wysokoprężnych pojazdami wodorowymi. Mowa jest o kwocie 10 miliardów funtów. Opracowanie Alstomu dla władz Zjednoczonego Królestwa zatytułowane "Nowa zielona era Zjednoczonego Królestwa" wskazuje, że w istniejącej sieci kolejowej można dość łatwo zintegrować od 300 do 400 pociągów na wodór. Oprócz inwestycji w wodór w sprawozdaniu wzywa się do przyspieszenia projektów w celu elektryfikacji różnych linii.

Więcej informacji

Australijski wodór z ziemniaków

W stanie Wiktoria (Mollongghip) trwają próby przekształcenia odpadów z gospodarstw specjalizujących się w uprawie ziemniaków, w nawozy i energię, aby tym sposobem obniżyć straty środowiska i obniżyć koszty ponoszone przez rolników. Projekt badawczo-rozwojowy ma na celu przekształcenie odpadów rolnych, znanych jako biomasa, w wodór.

Australijscy rolnicy zużywają około 4,9 miliona ton nawozów rocznie, a wodór jest głównym składnikiem amoniaku. Import tego nawozu sięga 52%.

Więcej informacji

Chile championem wodorowym

Projekty o wartości do 12 miliardów dolarów przeznaczone na produkcję zielonego wodoru mają uczynić z Chile ważnego globalnego gracza w tej branży. Obejmują one m.in. produkcję amoniaku, metanolu, paliw syntetycznych, a także wytwarzanie ciepła i zastępowanie paliw kopalnych. Wiele z projektów znajduje się w północnym Chile, gdzie na pustyni Atacama - najsuchszej i najbardziej nasłonecznionej na świecie - rząd przeznaczył około 12 tys. hektarów gruntów państwowych na projekty wodorowe.

Władze mają nadzieję, że inwestycje w zielony wodór odegrają kluczową rolę w wyjściu z kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusowa. Szacuje się, że w 2020 roku gospodarka skurczyła się o około 6%, podczas gdy ponad milion osób straciło pracę.

Więcej informacji

Lokalna Finlandia stawia na wodór
 
Wärtsilä Finland, firmy energetyczne Vaasan Sähkö i EPV Energia oraz miasto Vaasa w Finlandii podpisały list intencyjny o współpracy w ramach projektu mającego na celu wykorzystanie bezemisyjnego wodoru w energetyce, przemyśle i transporcie.
Projekt ulokowany w Vaasa ma na celu umożliwienie nowego sposobu magazynowania energii odnawialnej. Jednocześnie będzie pilotażem rozwiązania zmierzającego do wytwarzania energii opartej na wodorze stosownego dla rynków eksportowych.
 
Zamysłem partnerów projektu jest budowa systemu Power-to-X-to-Power w Vaasa. Będzie on wykorzystywał energię odnawialną do produkcji wodoru który ma być przechowywany i ponownie przetwarzany. Przechowywany wodór może być wykorzystywany zarówno w produkcji energii, jak i w transporcie.