Reputation Management

Hiszpania: wodór w gazie sieciowym

Hiszpania: wodór w gazie sieciowym

Projekt H2SAREA z dystrybutorem gazu ziemnego Nortegas jako liderem zakłada, że wtłaczanie wodoru do istniejących sieci gazu ziemnego pomoże skonsolidować rolę wodoru jako dźwigni dekarbonizacji gospodarki. W tym celu Nortegas będzie badać nowe rozwiązania technologiczne, sprzęt i komponenty, które umożliwią postępującą transformację sieci dystrybucyjnej z przyrostowymi mieszankami wodoru w gazie ziemnym aż do uzyskania 100%.

Nortegas ma nadzieję, że projekt będzie trwał trzy lata. W skład konsorcjum wchodzą: ABC Compresores, C.A.E., S.L. - FIDEGAS, H2Site, Erreka Fastening Solutions i Orkli. Wsparcie naukowo-badawcze zapewnić ma baskijska Sieć Nauki, Technologii i Innowacji i  Państwowe Centrum Wodoru.