Reputation Management

Australia: przystosowanie gazociągu do przesyłu wodoru

Australia: przystosowanie gazociągu do przesyłu wodoru

Grupa APA zajmująca się infrastrukturą energetyczną chce przekształcić 43-kilometrowy rurociąg gazowy Parmelia w Australii Zachodniej w rurociąg przesyłowy przystosowany do wodoru. Projekt o wartości 3 mln USD będzie składał się z trzech faz obejmujących badania laboratoryjne, opracowanie wytycznych dotyczących bezpiecznej eksploatacji oraz testy na miejscu. Z APA współpracują: Centrum Badawcze „Future Fuels Cooperative” i Uniwersytet Wollongong. Pilotażowy projekt jest pierwszym przedsięwzięciem APA w ramach programu Pathfinder - nowej inicjatywy ukierunkowanej na rozwiązania energetyczne przyszłości. Finalizację projektu przewiduje się na koniec 2022 roku.